Kamenárske služby


Predaj hrobov z mramoru a iných kameňov

Urnové, jedno a dvoj hroby si môžete vybrať z katalógu alebo vyhotovíme Váš vlastný návrh.


Náhrobné kamene

Pomníky sú k dispozícii v 60-tich rôznych tvaroch a 20-tich farbách. Písmo na pomníky si vyberiete z desiatich typov s možnosťou striebrenia alebo zlátenia.


Obklady hrobov a platničky na existujúce hroby

Moderné technológie nám dovoľujú vytepať do pomníku aj obrázky na základe dodanej fotografie.
 Pre viac informácií ohľadom týchto služieb prosím kontaktujte p. Alexandra Boteva na tel. čísle: 0905 314 541

Pohrebná služba Estima, s. r. o.
Horná 40
974 01  Banská Bystrica
NON-STOP mobil: 0903 764 732