Pohrebné službyPohrebná služba ESTIMA poskytuje pozostalým kompletný pohrebný servis. Každý zákazník si zasluhuje absolútny individuálny prístup a osobitú starostlivosť. Celú škálu služieb možno rozdeliť na deväť častí:


Kremácie a kopanie hrobov

V našej pohrebnej službe rovnako zabezpečíme obrad v krematóriu, vrátane samotnej kremácie, ako aj vykopanie hrobu, nosenie a spúšťanie truhly do hrobu.

 
Obliekanie a úprava zosnulého.

Súčasťou našich služieb je aj obliekanie zosnulého do oblečenia, v ktorom bude pochovaný. Ďalej úprava jeho zovňajšku (napr. holenie). Na požiadanie vykonávame kozmetickú úpravu.

Pri úprave zosnulého využívame dlhoročné know-how podľa talianskych štandardov, ktoré patria medzi najprepracovanejšie v Európe.

 
Konkurenčné výhody

Neustále zlepšujeme našu prácu, pretože kvalitné pohrebné služby znamenajú menej starostí pre Vás a dôstojnú rozlúčku s Vašim blízkym.
Viac informácií.
 

Pohrebná služba Estima, s. r. o.
Horná 40
974 01  Banská Bystrica
NON-STOP mobil: 0903 764 732