Pohrebné službyPohrebná služba ESTIMA poskytuje pozostalým kompletný pohrebný servis. Každý zákazník si zasluhuje absolútny individuálny prístup a osobitú starostlivosť. Celú škálu služieb možno rozdeliť na deväť častí:


Kremácie a kopanie hrobov

V našej pohrebnej službe rovnako zabezpečíme obrad v krematóriu, vrátane samotnej kremácie, ako aj vykopanie hrobu, nosenie a spúšťanie truhly do hrobu.


Vybavovanie pohrebu a potrebných dokumentov.

Obhliadajúci lekár vystavuje list o prehliadke mŕtveho, ktorý je spolu s dokladmi totožnosti potrebný na vybavenie úmrtného listu na matrike. Tieto dokumenty je potrebné odovzdať napr. pochovávajúcemu, prípadne na kremáciu, Sociálnej poisťovni apod. Naši pracovníci radi vybavia tieto dokumenty bezplatne za Vás a odovzdajú Vám kópie potrebné pre získanie pohrebného príspevku a iných platieb, na ktoré majú pozostalí nárok.
 
Konkurenčné výhody

Neustále zlepšujeme našu prácu, pretože kvalitné pohrebné služby znamenajú menej starostí pre Vás a dôstojnú rozlúčku s Vašim blízkym.
Viac informácií.
 

Pohrebná služba Estima, s. r. o.
Horná 40
974 01  Banská Bystrica
NON-STOP mobil: 0903 764 732